تبلیغات
♥♥پاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق دل♥♥ - ...

...

چهارشنبه 8 آذر 1391 12:01 ق.ظ

نویسنده : یلدا


برام سخته!

میدونی چی؟

اینکه میدونم دوستم نداری،ولی بازم بهت فکر میکنم وتوخیالم تودوستم داری...


امیدوارم عاشق کسی نباشی...

چون من میمیرم وقتی بفهمم آغوشت برای من نیست!

چه قدردوست دارم عاشقانه های حسودم را!

 


 

دلم هوای آغوشت را  دارد
هوای شبی سرد در آغوش مردانه ات
هوای نوازشهای بی پایان و زمزمه های عاشقانه ات
بگو تمام تو مال من است


 

 

دلم برات یه ذره شده

واسه اون نگاه عاشقت

واسه دستای گرم و مهربونت

واسه حضور آرامش بخشت

 واسه خودت

دوست دارم عزیزم


درد داره

یـکـــــی میشـــــه همــــه ی زنــــدگیتــــــــــ

ولــــــــــــی

هیــــچ جــای زنـــدگیتـــــــــ حضـــــور نــــداره!

 


میــــدونــــی دلــــم چـــی میخـــــواد؟ شنیــــــدن صـــداتــــــــــــو!!!

 


 

بــــــاور کن خیلی حـــــــرف است

وفـــــــــادار دســـــــــت هایی باشی ،

که یکبار هم لمســـــــشان نکرده ای…


خیلـے وَقـتـ ـها مـیـگــویـَمـ ــ

« عـَزیـز
בلــَمـ » . . .

گاهـے اَز روی ا
בبــ ــ ،

گاهـے اَز
בلـتنـگــے ،

گاهـے از تـہ قـَلـبــ ــ ،

گاهـے هَـمــ جزو واژگـا
לּ روزمـَره امـ مے شـوב . . .

اَمـ ّـا . . .

اَز سَـر هــَــر چــہ باشَــ
ב !

تَنهـ ـا كسـے كـہ عـَـزیـز
בلــَمـ اسـتــ ــ ،

تــُ ـ ــویـے . . .

تــویـے کـہ ســآلــهـآستــــ ـــ...

بے آ
לּ کـہ بِبینـَمـَـتـــــ ـــ

عــــــآشِقـــآنـهـ دوسـتَـتــ ــــ
בارَمـــ

 
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -